gudstjänster,poddar och predikningar

Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 10:00 i Löfstadkyrkan, Varmt Välkomna! Gudstjänsterna finns också på YouTube.

Predikningar och andra poddar hittar du på kyrkkaffe.org eller här nedanför! 

Predikningar 2021

Gudstjänst 5 Sep 2021 Enheten i Kristus-Pecka Enocsson
00:00 / 16:26